Over ons

Het expertisecentrum voor leefstijlinterventies in de Drechtsteden

Your Health Spot is hét expertisecentrum voor preventieve en curatieve leefstijlinterventies in de Drechtsteden. Wij bieden volwassenen met leefstijlgerelateerde gezond-heidsvraagstukken en/of chronische leefstijlgerelateerde aandoeningen (zoals obesitas, burn-out, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, reuma of fibromyalgie) een inspirerende plek met een compleet aanbod onder één dak. Met een eenvoudige, laagdrempelige en unieke formule begeleiden wij iedereen, die actief wil werken aan een gezonde leefstijl en zijn/haar maximaal haalbare vitaliteit. 

 

Sinds 2014 faciliteert en stimuleert Your Health Spot een groeiende groep mensen om te investeren in de belangrijkste randvoorwaarde voor hun gezondheid: de juiste leefstijl. Met onze leefstijlprogramma’s creëren we bewustwording, rusten we mensen uit met (zelf)kennis en ontwikkelen we met persoonlijke en op maat gesneden begeleiding (zelf)inzicht. Het resultaat: een blijvende gedragsverandering. Onze aanpak is integraal. We begeleiden bij en kijken naar de samenhang tussen voeding, beweging, stress, slaap, ontspanning en innerlijke balans. Onze kennis, kunde en middelen zetten we in iedere gewenste combinatie en intensiteit in. 

 

Ontwikkeling & effectiviteitsstudies

Wij ontwikkelen - vaak in samenwerking met lokale partijen - nieuwe leefstijlinterventies. In wisselwerking met de deelnemers toetsen wij de interventies aan de realiteit en behoeften van verschillende doelgroepen. De resultaten worden vastgelegd ten behoeve van effectiviteitsrapportages. Zo zetten wij ons in voor meer en betere vergoedingen van leefstijlprogramma's in de basisverzekering.

 

Lokale samenwerking

Wij bieden zorgprofessionals de gelegenheid om binnen ons centrum hun diensten onder één dak aan te bieden. Dankzij samenwerkingscontracten behouden zij hun zelfstandig ondernemerschap, maar kunnen zij ook multi- en interdisciplinair werken. Met intervisiebijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling ontstaat een veelkleurig en breed georiënteerd team, waarin ieder zich continu ontwikkelt en verbetert. 

 

Regionale ondersteuning

Op verzoek van gemeenten of lokale zorgaanbieders (huisartspraktijken, gezond-heidscentra, paramedische praktijken) richten wij lokale leefstijlcentra in. Deze richten zich specifiek op de uitvoering van de GLI. 

 

Your Health Spot coördineert de uitvoering van het programma én traint de lokale zorg-aanbieders, waarna zij de uitvoering overnemen. Your Health Spot ontzorgt hen door levering van de volledige infrastructuur. Dat scheelt hen ontwikkel-, overhead- en administratiekosten. Bovendien draagt dit bij aan uniformiteit en kwaliteitsbewaking binnen de hele keten.